ESWN 2017
28-30.05.2017 Wrocław

 

Miejsce i data

28-30.05.2017

Politechnika Wrocławska
 

Aktualności

Ściągnij Call for Papers


 
Publikacja
 
Zachęcamy do zgłaszania oryginalnych prac badawczych zgodnych z tematyką konferencji. Warunkiem publikacji artykułów jest uzyskanie pozytywnych recenzji naukowych. Artykuły będą recenzowane w trybie tzw. podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review). Zaakceptowane prace muszą zostać zaprezentowane podczas konferencji. Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia artykułów do następujących publikacji:
 
Conference Proceedings publikowane przez wydawnictwo Springer w serii Springer Proceedings in Business and Economics (http://www.springer.com/series/11960). Zbiór Springer Proceedings in Business and Economics będzie zgłoszony do Conference Proceedings Citation Index (The Thomson Reuters ISI Index). Artykuły zgłaszane do tego zbioru należy przygotować w języku angielskim zgodnie z wytycznymi w zakładce "Dla autorów".
 
Z przyjemnością informujemy, że materiały z poprzedniej edycji są indeksowane w bazach Thomson Web of Science Core Collection oraz Scopus.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dla pracowników polskich uczelni wyższych publikacja oznacza uzyskanie 10 punktów według aktualnej listy B czasopism naukowych przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły zgłaszane do tego zbioru należy przygotować w języku polskim zgodnie z wytycznymi w zakładce "Dla autorów".