ESWN 2017
28-30.05.2017 Wrocław

 

Miejsce i data

28-30.05.2017

Politechnika Wrocławska
 

Aktualności

Ściągnij Call for Papers


 
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 
"EFEKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁEM BOGACTWA NARODÓW"
Wrocław 28-30 maj 2017
 
Konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji non profit. Ramowy program konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:
  • efektywność i racjonalność - rozważania teoretyczne
  • kryteria oceny efektywności
  • ocena efektywności procesów i przedsięwzięć rozwojowych
  • wzrost wartości przedsiębiorstwa jako kryterium efektywności
  • metody i narzędzia pomiaru efektywności
  • mierniki efektywności oparte na wartości przedsiębiorstwa
  • współczesne wyzwania stojące przed wyceną
  • efektywność funkcjonowania organizacji non profit - kryteria, narzędzia pomiaru, badania empiryczne
  • kapitał intelektualny
  • badania empiryczne nad efektywnością funkcjonowania organizacji
  • efektywność rynku w okresie kryzysu
  • innowacje w instrumentach pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
  • wpływ kryzysu na ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne oraz płynące z tego konsekwencje
  • współzależności między rynkiem instrumentów dłużnych, akcji i rynkiem towarowym w czasie kryzysu i poza nim
  • prognozowanie upadłości w czasie kryzysu
  • zarządzanie ryzykiem i jego implikacje dla nadzoru właścicielskiego
Konferencja realizowana w ramach programu Wrocławskie Konferencje Naukowe finansowanego ze środków Miasta Wrocławia.