ESWN 2017
28-30.05.2017 Wrocław

 

Miejsce i data

28-30.05.2017

Politechnika Wrocławska
 

Aktualności

Ściągnij Call for Papers


 
Miejsce konferencji
 
VII Konferencja Naukowa ESWN 2017 odbędzie się na terenie Politechniki Wrocławskiej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej w budynku D-21 (na mapie zaznaczone jako „Bibliotech”, Plac Grunwaldzki 11).

 
Konferencja rozpocznie się w niedzielę 28 maja po południu spotkaniem otwierającym na wrocławskim rynku. Uroczysta kolacja odbędzie się w poniedziałek 29 maja w hotelu Mercure (pl. Dominikański 1).
 
Polecamy Uczestnikom konferencji zakwaterowanie w hotelu Mercure (48 71 323 27 00), który przygotował dla Państwa specjalną ofertę: ceny pokoi ze śniadaniem za każdą dobę:
- pokój 1 os. 369,00 PLN
- pokój 2 os. 399,00 PLN  

Dogodny dojazd z hotelu Mercure na Politechnikę Wrocławską zapewnia komunikacja miejska: tramwaj nr 2, 4, 10 i 33.


Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (CWINT PWr) to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna funkcjonująca od 1 stycznia 2014 roku i prowadząca działalność naukową, badawczą, szkoleniową oraz usługową. Strukturę Centrum tworzą: Biblioteka Klasyczna (ze zbiorami drukowanymi), Biblioteka Elektroniczna (ze zbiorami cyfrowymi), Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką, Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii, Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych oraz Oddziały zlokalizowane w jednostkach organizacyjnych Uczelni (dawniej biblioteki wydziałów, instytutów i studiów). Siedzibą CWINT jest budynek D-21 (tzw. Bibliotech) zlokalizowany przy Placu Grunwaldzkim 11, we Wrocławiu. Informacje na temat bieżącej działalności Centrum dostępne są na stronie: www.centrum.pwr.edu.pl.


Wrocław (www.wroclaw.pl) jest stolicą Dolnego Śląska, jednym z najstarszych i największych miast w Polsce, wyróżnionym zaszczytnym mianem Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nasze miasto słynie ze wspaniałej architektury i największej ilości mostów na Starym Kontynencie. Jego wizytówką bez wątpienia jest średniowieczny rynek staromiejski, jeden z największych w Europie, otoczony bajecznymi kamienicami pochodzącymi z różnych epok historycznych. W 2012 roku Wrocław był jednym z czterech polskich miast, gdzie odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.


Politechnika Wrocławska (www.pwr.wroc.pl) jest jedną z największych i najlepszych uczelni akademickich w Polsce. Jest spadkobiercą materialnego dziedzictwa niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu oraz intelektualnych i badawczych tradycji Politechniki Lwowskiej. Pod obecną nazwą uczelnia funkcjonuje od 1945 roku, kształcąc ponad 34,000 uczniów na 12 wydziałach. Na Politechnice Wrocławskiej każdego roku przyznawane jest ponad 4,000 stopni naukowych, a od początku powstania uczelni ponad 80.000 studentów ukończył szkołę. Na uczelni pracuje ponad 4,000 pracowników, w tym 2,000 pracowników naukowych.